28 ก.ค. 2565 >>> ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2565
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เวลา 07.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายประวิทย์ บุญศักดิ์ รองปลัด อบต.หนองแก้ว ข้าราชการ พนักงาน อบต.หนองแก้ว พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการครู โรงเรียนแวงแก้ววิทยา โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) และชาวบ้านหนองแก้วทุกท่าน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
ณ โดมวัดสว่างวราราม บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อเวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายสนิท แสวงผล นายก อบต.หนองแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 46,173