2 ส.ค.2565 >>> ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งแรก

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งแรก
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งแรก โดยมีนายทวี ทัดเทียม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประธานในการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
---------------------
Visitors: 47,539