5 ส.ค.2565 >>> Big Cleaning Day สำนักงาน อบต.หนองแก้ว

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
องค์การ​บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแก้ว ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ทำความสะอาดถนนภายในอาคาร สำนักงานและบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 47,538