8 ส.ค.2565 >>> ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแก้ว ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ทีม อสม. ร่วมกันฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณบ้านผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกทั้ง 3 ราย และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายในพื้นที่บ้านเปือย หมู่ 4,6 พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออก
"อย่าให้ยุงกัด อย่าให้ยุงเกิด เพียงร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง"
Visitors: 47,539