9 ส.ค.2565 >>> ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านหนองแก้ว

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
เมื่อเวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแก้ว ร่วมกันฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณ วัดสว่างวราราม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา), โรงเรียนแวงแก้ววิทยา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายในพื้นที่บ้านหนองแก้ว พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออก
"อย่าให้ยุงกัด อย่าให้ยุงเกิด เพียงร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง"
Visitors: 47,536