10 ส.ค.2565 >>> กิจกรรมงานวันแม่ ศพด.วัดจำปา

นพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา
เวลา 09.30 น.
12 สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ"
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ"พระพันปีหลวง" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
นำโดย นายประวิทย์ บุญศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
"12 สิงหาใกล้เข้ามาคิดถึง..แม่
ท่านดูแลเรามาจนกล้าหาญ
อยู่ในท้องนอนแบเบาะอุ้มจนคลาน
เลี้ยงลูกหลานแสนเหนื่อยยากทั้งกายใจ
....จนเติบใหญ่ได้อาศัยน้ำนมแม่
รักลูกแท้แม้ชีวาแม่แทนได้
จะทุกข์ยากลำบากสักเพียงใด
แม่รับได้แม้ลูกชั่วเลวฉกรรจ์
....เตรียมะลิ..แทนใจกราบไหว้แม่
ช่วยปกแผ่คุ้มครองลูกให้สุขสันต์
ลูกกราบหมอนแทนแม่ทุกคืนวัน
รักแม่มั่นจนถึงวัน....ลูกสิ้นลม"
Visitors: 46,173