11 ส.ค.2565 >>> กิจกรรมงานวันแม่ ศพด.วัดสง่าวราราม

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม
12 สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ"
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ"พระพันปีหลวง" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
นำโดย นายประวิทย์ บุญศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
"รักเอยรักแม่
ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้
เร่งพากเพียรทำดีด้วยหัวใจ
ประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน"
Visitors: 47,536