11 ส.ค.2565 >>> กิจกรรมวันแม่ ศพด.วัดโพธิศรี

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
12 สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ"
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ"พระพันปีหลวง" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
นำโดย นายประวิทย์ บุญศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กวัดโพธิ์ศรี
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
"รัก คำไหนยิ่งใหญ่กว่ารักแม่
รัก จริงแท้จะหาไหนไม่มีเหมือน
รัก ของแม่จริงใจไม่บิดเบือน
รัก ของแม่คอยเตือนให้ลูกดี
แม่ คำนี้มีค่าเกินกว่าพูด
แม่ เปรียบฑูตเชื่อมความรักเชื่อมศักดิ์ศรี
แม่ อบรมบ่มนิสัยให้ลูก
แม่ คำนี้ลูกรักจะตอบแทน"
Visitors: 47,539