12 ส.ค.2565 >>> ร่วมพิธีจุดเทียนชัย

วันที่ 12 สิงหาคม 2565
เมื่อเวลา 17.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายสนิท แสวงผล นายก อบต.หนองแก้ว นายทวี ทัดเทียม ประธานสภาฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อบต.หนองแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์
.......................................................................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 47,539