15 ส.ค.2565 >>> ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2/2565
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายทวี ทัดเทียม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประธานในการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
---------------------
Visitors: 47,536