16 ส.ค.2565 >>> อบรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
เมื่อเวลา 09.30 น.
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรม "โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ" โดยมี นายปัญญา ชูเลิศ ปลัด อบต.หนองแก้ว และนายประวิทย์ บุญศักดิ์ รองปลัด อบต.หนองแก้ว เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง
Visitors: 47,539