22 ส.ค. 2565 >>> ออกซ่อมแซมท่อประปาและไฟฟ้า

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
#กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ลงพื้นที่ซ่อมท่อประปาที่แตกชำรุดเสียหาย เปลี่ยนประตูระบายน้ำและซ่อมไฟฟ้า ภายในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
อบต.หนองแก้ว ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างชุมชนของเราให้น่าอยู่
Visitors: 46,173