26 ส.ค. 2565 >>> อบรมการจัดการขยะมูลฝอย

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการคัดแยกขยะในชุมชน" โดยมี นางจุไรรัตน์ แสนโสม เป็นวิทยากรในการอบรม โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมกันอย่างพร้องเพรียงค่ะ
Visitors: 46,173