อบต.หนองแก้ว ร่วมกับ อบต.ละทาย กรอกทรายกั้นกระแสน้ำ

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ร่วมพี่น้องชุมชนตำบลหนองแก้ว - ตำบลละทาย ช่วยกันกรอกกระสอบทราย เพื่อกั้นกระสอบทรายริมถนนสาย บ้านเปือย - เหม้า ซึ่งเป็นถนนหลักที่ใช้เลี่ยง ถนนอุบลฯ - ศรีสะเกษ ค่ะ
ขอขอบพระคุณ บริษัทท่าทรายรุ่งอรุณที่บริจาคทรายในครั้งนี้ด้วยค่ะ
Visitors: 47,344