กั้นกระสอบทรายริมถนนสาย บ้านกอก ไปบ้านหัวนา

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ร่วมพี่น้องชาวบ้านกอก - บ้านหัวนา ช่วยกันกรอกกระสอบทราย เพื่อกั้นกระสอบทรายริมถนนสาย บ้านกอก ไปบ้านหัวนา ค่ะ
ขอขอบพระคุณ บริษัทท่าทรายรุ่งอรุณที่บริจาคทรายในครั้งนี้ด้วยค่ะ
Visitors: 47,344