ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน
สมัครได้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของท่านเอง หรือที่ อบต.หนองแก้ว
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
 
 
22

 

 
Visitors: 46,173