อบต.หนองแก้ว ดำเนินการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนระดับชุมชน

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ลงพื้นที่สาธิตการทำขยะเปียก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  และชาวบ้านในตำบลหนองแก้ว เพื่อร่วมกันลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน 
Visitors: 47,536