ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 โดยมี นายทวี ทัดเทียม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประธานในการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
---------------------
Visitors: 46,173