ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะบริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตาม "โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นไม้ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565"
ณ แก้มลิงท่าวังงัว บ้านเปือย ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Visitors: 47,536