พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (บัณฑิตน้อย)

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (บัณฑิตน้อย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ทั้ง 3 แห่ง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลา 08.30 น. นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้เด็กปฐมวัยที่ผ่านหลักสูตรการเตรียมความพร้อมพัฒนาการระดับก่อนปฐมวัย และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย โดยมี นายประวิทย์ บุญศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้มีกำลังใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครอง ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ประกอบด้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม จำนวน 10 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา จำนวน 15 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี จำนวน 5 คน และ
โดยในวันนี้มีผู้ปกครองและครอบครัวของบัณฑิตน้อยพาบุตรหลานมาร่วมในงานพิธีครั้งนี้มากมาย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความยินดีและน่าประทับใจยิ่ง มีแต่รอยยิ้มแสดงถึงความสุขที่มอบให้แก่บุตรหลาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Visitors: 46,173