กีฬาตำบลหนองแก้ว 2566

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดงานแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2566 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน หันไปพึ่งพายาเสพติด สร้างความสามัคคี ความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตตำบลหนองแก้ว ตลอดจนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย และให้เป็นแนวทางปฎิบัติอย่างยั่งยืนต่อไป
⛹️‍♂ พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ท่าน นิวัติ น้อยผาง อดีตนายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานในพิธี
Visitors: 47,540