บุญบั้งไฟ 6 พค 2566

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ประมวลภาพประเพณีบุญบั้งไฟโบราณ ประจำปี 2566
งานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2566
ณ บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เข้าชมประมวลภาพทั้งหมด ===> https://www.facebook.com/photo/?fbid=242894105062731&set=pcb.242896461729162
Visitors: 47,537