เชิญชวนจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่าน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เช่น ทางลาด ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ ห้องน้ำสำหรับคนพิการ

Visitors: 44,262