จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ และออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 ในเขตตำบลหนองแก้ว โดยออกบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการชำระภาษี (ระหว่างวันที่ 16 - 26 มิถุนายน 2566)
‍♀️หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วในวันเวลาราชการ
☎️โทร 045 826167 กองคลัง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
Visitors: 48,851