จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 บ้านกอก

วัพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เมื่อเวลา 09.00 น. - 15.00 น.
‍♀️งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกให้บริการประชาชน รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการชำระภาษี ณ วัดสระบัว บ้านกอก
Visitors: 44,266