ปลูกต้นไม้วันต้นไม้โลก ท่าวังงัว บ้านเปือย

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566
เมื่อเวลา 09.00 น.
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น โดยร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. อถล. และจิตอาสาตำบลหนองแก้ว ณ ท่าวังงัว บ้านเปือย ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Visitors: 44,266