ร่วมกับการไฟฟ้าตัดต้นไม้ที่ใกล้กับสายไฟฟ้า

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.
#กองช่าง ทีมช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ลงพื้นที่ช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้ตามถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งมีต้นไม้ขึ้นสูงกีดขวางสายไฟฟ้า เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน ทีมช่าง พร้อมรถไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ได้ออกมาดำเนินการตัดแต่งพร้อมขนย้ายกิ่งไม้
Visitors: 44,264