ออกฉีดวัคซีนหมาแมว ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรารมย์ ให้บริการประชาชน ในการบริการฉีดวัคซีนหมาและแมว ที่บ้านหนองแก้ว ณ วัดสว่างวราราม
"โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2565
Visitors: 47,536