26 มิ.ย.2566 - Big Cleaning Day บ้านหัวนา

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแก้ว ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และชาวบ้านหัวนา หมู่ที่ 2 ร่วมกันจัดกิจกรรม "Big cleaning day" ประจำเดือน มิถุนายน 2566
ณ บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Visitors: 47,539