7 ก.ค. 2566 ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว มอบหมายให้ นายสุรชัย สุภาสร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และ นายประวิทย์ บุญศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ออกตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว เพื่อให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
Visitors: 46,173