20 ก.ค.66 ปลูกสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว,คณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัด อบต.หนองแก้วพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 47,539