26ก.ค.2566 พิธีอัญเชิญโคมประทีป พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566
เมื่อเวลา 15.30 น.
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พร้อมด้วยกำนันตำบลหนองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะสงฆ์ และชาวบ้านหนองแก้ว ได้ร่วมพิธีอัญเชิญโคมประทีป พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรง พระราชทานโคมประทีป เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา อันเป็นมงคล ณ วัดป่า บ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Visitors: 47,539