28 ก.ค. 2566 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 66
เมื่อเวลา 08.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์
Visitors: 46,173