30 ส.ค. 2566 =>> วางท่อขยายเขตประปา

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะบริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วย ทีมช่างและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ขยายเขตระบบประปา เพื่อขยายพื้นที่ในการให้บริการประชาชน ภายในเขตบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานค่ะ
อบต.หนองแก้ว ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างชุมชนของเราให้น่าอยู่
Visitors: 46,173