ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย บ้านเปือย หมู่ 6 ลงวันที่ 6 ต.ค. 2566 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=277961

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ลงวันที่ 1 ก.ย. 2566 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=277007

 ประกาศรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=276255

 

 

 

 

 

           รวมภาพการใช้ความช่วยเหลือประชาชนของ "ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

   เมื่อวันที่  19 ตุลาคม 2566  มอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย บ้านเปือย หมู่ 6 จำนวน  5 ราย

 

   เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566  ภาพมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง  7  หมู่ จำนวน  36 ราย

 

Visitors: 46,173