ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=277007

 ประกาศรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=276255

 ภาพมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566  จำนวน  36 ราย

 

Visitors: 33,769