23 พฤษภาคม 2565 ==>ออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณา

23 พฤษภาคม 2565 

นายสนิท  แสวงผล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ และออกให้ความรู้ร้านค้าและผู้ประกอบการต่างๆ ให้เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวทางปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฏหมายในอนาคต

 

Visitors: 47,539