19 ต.ค. 2566 ==> มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย บ้านเปือย

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566
เมื่อเวลา 09.30 น.
นายสนิท แสวงผล นายก อบต.หนองแก้ว คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัด อบต.หนองแก้ว พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ในพื้นที่บ้านเปือย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย จำนวน 5 ราย
Visitors: 47,536