31 ต.ค.2566 ==> ออกซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดเพื่อให้ระบบประปาใช้งานได้เป็นปกติ

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566
นายสนิท แสวงผล นายก อบต.หนองแก้ว มอบหมายให้ ทีมช่าง #กองช่าง อบต.หนองแก้ว ลงพื้นที่แก้ไขไฟฟ้าที่ขัดข้อง เพื่อให้ระบบประปาสามารถกลับมาใช้งาน และให้บริการประชาชนได้ตามปกติ
ในการนี้ ขอขอบพระคุณ นายทวี ทัดเทียม ประธานสภา อบต.หนองแก้ว ท่านได้ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า ในครั้งนี้ จนแล้วเสร็จค่ะ
ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ประมาณ 3 ชั่วโมง ประปาจะสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติค่ะ
อบต.หนองแก้ว ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างชุมชนของเราให้น่าอยู่
Visitors: 47,540