10 พ.ย. 2566 ==>ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
เมื่อเวลา 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ปี 2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 จนถึงปัจจุบัน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 46,173