27 พ.ย. 2566 ==> งานประเพณีลอยกระทง 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานงานประเพณีอันดีงาม 
โดยในงานมีการประกวดนางนพมาศจากสาวงามชาวตำบลหนองแก้ว ทั้ง 7 หมู่บ้าน
การประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
การโชว์ขบวนไหลเรือไฟอันสวยงามตระการตา 
โดยจัดขึ้นในวันที่  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
ณ ท่าวังงัว บ้านเปือย ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
 
 
Visitors: 47,538