ประกาศธนาคารขยะ

21 มี.ค.2567 คณะทำงานคัดแยกขยะ ปฏิบัติหน้าที่คัดแยกขยะ โดยแยกประเภท ขวดแก้ว พลาสติก กระดาษ เหล็ก และอื่นๆ 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ 

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลหนองแก้วเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ
โดยรับซื้อขยะรีไซเคิล
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในชุมชน
….เปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้แก่ครัวเรือน … 
ผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก ธนาคารขยะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
2.กรณีที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในตำบลหนองแก้ว จะต้องพักอาศัยหรือปฏิบัติงานอยู่ในเขต ตำบลหนองแก้ว
สนใจสมัครได้ที่
-สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว (ในวันและเวลาราชการ) -สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
โทร 045-826168 

Visitors: 47,539