3 เม.ย.2567 ประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1/2567
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
วันที่ 3 เมษายน 2567
เวลา 09.30 น.
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายทวี ทัดเทียม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประธานในการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
---------------------
Visitors: 47,539