เม.ย.2567 ==>ประชาสัมพันธ์ หยุดเผา หญ้า เผาป่า ไร่นา วัชพืช ขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ประชาสัมพันธ์ #เรื่องขอความร่วมมือหยุดเผา หญ้า เผาป่า ไร่นา วัชพืช ขยะ
“หยุดเผา” เพื่อลมหายใจ
ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาพื้นที่การเกษตร เนื่องจากทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ เกิดอัคคีภัยได้และมีความผิดตามกฎหมาย
........................................................................…………..
ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
........................................................................……………
แจ้งเหตุ...โทร 045-826168 สำนักปลัด
ชุมชนเราร่วมใจ หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เม.ย.2567
Visitors: 47,536