24 พ.ค.2567 ==> พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567
เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดยนายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต. สมาชิกสภาอบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เข้าร่วมพิธีรับมอบ เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และโรงเรียนภายในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
Visitors: 48,844