7 มิ.ย.2567 ==> รวมพลังปลูกป่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะบริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ร่วมกันปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
ณ ท่าวังงัว บ้านเปือย ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Visitors: 48,851