3 มิ.ย. 2567 ==> ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567
เมื่อเวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2567
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Visitors: 48,849