8-9 ก.ค.2566 ==> กำจัดลูกน้ำยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุ และวางทรายอะเบต

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดยนายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะบริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อสม. ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุ และวางทรายอะเบตในพื้นที่ทุกชุมชนในตำบลหนองแก้ว

 

Visitors: 48,846