14-19 สิงหาคม 2566 ==> ร่วมกัน ฉีดพ่นกำจัดยุงลายในชุมชน

วันที่ 14-19 สิงหาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดยนายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะบริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ รพสต.บ้านกอก และอสม. ร่วมกัน ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ในชุมชน ตำบลหนองแก้ว

 

 

Visitors: 48,847